Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Budget- og regnskabssystem for kommuner

Her ajourføres alle ændringer og tilføjelser i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Det autoriserede Budget- og regnskabssystem for kommuner omfatter et sæt af regler vedrørende formen for kommunernes årsbudget, flerårige budgetoverslag og regnskab m.v. Reglerne er fastsat af økonomi- og indenrigsministeren med hjemmel i den kommunale styrelseslovs §§ 46 og 57.

Budget- og regnskabssystemet omfatter to hoveddele. Dels en autoriseret kontoplan med tilhørende konteringsregler, og dels et sæt af form- og procedurekrav vedrørende budgetlægning, bevillingsafgivelse, regnskabsaflæggelse m.v.

Del I omfatter en oversigt over kontoplanens opbygning og de generelle konteringsregler (kapitel 2), den autoriserede kontoplan (kapitel 3) og de særlige konteringsregler for hver enkelt konto (kapitel 4).

Såvel kontoplanen som konteringsreglerne er bindende for kommunerne.

Del II omfatter form- og procedurekrav til budgettet (kapitel 5), bevillingsregler (kapitel 6), regler vedrørende bogføring, regnskab og revision (kapitel 7) og regler for indregning og måling af materielle og immaterielle aktiver (kapitel 8). Kapitel 9 indeholder bekendtgørelser og vejledninger af betydning for kommunernes budget- og regnskabsvæsen.

Hvis du har spørgsmål til budget- og regnskabssystemerne, foretrækker vi, at du sender os en mail .

Ønsker du at abonnere på vores nyhedsmails og orienteringsskrivelser, kan du tilmelde dig abonnementsordningen ved at klikke på "nyhedsbrevstilmelding" øverst på siden.

 

Kontakt

Nicolai Pallisborg

Specialkonsulent
Kontor: Udgifter

Jonatan Kjældgaard Kristensen

Fuldmægtig
Kontor: Udgifter