Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Bevillingsregler

Kapitel 6

Her kan du se hele kapitel 6.


6 Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse for kapitel 6 i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

6.0 Indledning
Angiver de generelle regler samt hjemmelshenvisning for kommunalbestyrelsens afgivelse af bevillinger.

6.1 Bevillingstyper
Beskriver bevillingstyperne drifts-, anlægs-, og tillægsbevillinger, samt budgetposter uden bevillingsmæssig funktion.

6.2 Bevillingsniveau
Beskriver bevillingsniveau for drifts- og anlægsbevillinger og dertil knyttede rådighedsbeløb, samt bevillingsniveau for de finansielle konti.

6.3 Bruttobevillinger og nettobevillinger
Beskriver principperne bag brutto- og nettobevillinger, samt brugen heraf i det kommune budget og regnskab.

6.4 Rammestyring og overførselsadgang for institutioner m.v.
Beskriver mulighederne for kommunalbestyrelsen til at udøve rammestyring, samt give overførselsadgang mellem to budgetår for institutioner m.v.

Kontakt

Nicolai Pallisborg

Specialkonsulent
Kontor: Udgifter

Jonatan Kjældgaard Kristensen

Fuldmægtig
Kontor: Udgifter