Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Bogføring, regnskab og revision

Kapitel 7

 

Her kan du se hele Kapitel 7

 

7 Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse til kapitel 7 i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

7.0 Bogføring
Beskriver regler og hjemmelshenvisning for bogføring i kommuner samt indretning af kommunens kasse- og regnskabsregulativ. Desuden angives retningslinjer for god bogføringsskik samt bogføring i supplementsperioden samt håndtering af afslutningsposteringer.

7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen
Beskriver procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelse samt åbningsbalance pr. 1. januar 2007.

7.2 Formkrav til årsregnskabet
Beskriver formkravene til årsregnskabet, herunder hvilke oversigter der skal udarbejdes i forbindelse hermed.

7.3 Likviditetsoversigter opgjort efter kassekreditreglen
Retningslinjer for udarbejdelse af kvartalsvise likviditetsoversigter efter kassekreditreglen.

7.4 Revision
Hjemmelshenvisning for og beskrivelse af revisionens rolle i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

7.5 Oversigt over tidsfrister i forbindelse med regnskabsaflæggelsen m.v.
Skematisk oversigt over tidsfrister i forbindelse med regnskabsaflæggelse.

7.6 Procedure- og formkrav til halvårsregnskabet
Beskriver procedure, formkrav og tidsfrister i forbindelse med udarbejdelse af halvårsregnskabet.

7.7 Oversigter
Oversigt over tidsfrister ifm. halvårsregnskabet og oversigter vedr. likviditeten opgjort efter kassekreditreglen og oversigter vedr. det specialiserede sociale område.

Kontakt

Nicolai Pallisborg

Specialkonsulent
Kontor: Udgifter

Jonatan Kjældgaard Kristensen

Fuldmægtig
Kontor: Udgifter