Lovgivning m.v.

Kapitel 10

Kapitel 10
Kapitel 10 indeholder relevant lovgivningsmateriale, herunder uddrag fra lov om kommuners styrelse


10.00 Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse til kapitel 10 Lovgivning

10.0 Uddrag af lov om kommuners styrelse
HISTORISK

10.1 Bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision, m.v.
HISTORISK

10.2 Bekendtgørelse om kommunernes budgetfrister for Hovedstadens Udviklingsråd
HISTORISK

10.3 Bekendtgørelse om kommunernes mellemværende med de kommunale forsyningsvirksomheder og vejledning om kommunernes mellemværende med de kommunale forsyningsvirksomheder
HISTORISK

10.4 Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier, og vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.
HISTORISK

10.5 Bekendtgørelse om den kommunale og amtskommunale momsudligningsordning
HISTORISK

10.6 Bekendtgørelse om kommuners og amtskommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder, og uddrag af vejledning om kommuner og amtskommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder
HISTORISK

10.7 Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab
HISTORISK