Indledning

Kapitel 1

Her kan du se hele kapitel 1.


1 Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse til kapitel 1 om Budget- og regnskabssystem for regioner.

1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt
Hjemmelshenvisning til lovgivning, som fastlægger Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt.

1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning
Gennemgang af indholdet i Budget- og regnskabssystem for regioner.